Cari açık 51 milyar doları aşar


Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) “Genel Ekonomik Hedefler ve Yatırımlar 2009” raporuna göre, cari işlemler açığının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) oranı hem 2008 hem de 2009 için yüzde 6.4 olarak belirlendi. Gelecek yıl ihracat (FOB) bavul ticareti dahil 155.02 milyar dolar, bavul ticareti hariç 149 milyar dolar olarak tahmin edildi. İthalat (CIF) ise 2009’da 232.5 milyar dolar, 2008 ‘de 218 milyar dolar olarak öngörüldü. İhracatın (bavul hariç) gelecek yıl bu yıl sonuna göre yüzde 8.4, ithalatın ise 6.7 oranında artması bekleniyor.

Dış ticaret açığının ise bu yıl 63.429 milyar dolar, gelecek yıl ise 64.535 milyar dolar olması bekleniyor. DPT verilerine göre, turizm gelirlerinin 2009 yılında net 21.1 milyar dolar,2008 yılında ise 19.1 milyar dolar olarak öngörüldü. İşçi gelirleri ise gelecek yıl 1.3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bu yıl sonunda ihracat gerçekleşme tahmini 137.5 milyar dolar, bavul ticareti dahil 143.09 milyar dolar olarak belirlenirken, ithalat ise 218 milyar dolar olarak öngörüldü.

GSYH DOLAR BAZINDA DÜŞÜYOR

GSYH büyümesi ise hem 2008 ve 2009’da yüzde 4 olarak öngörülürken, sektörler itibariyle 2009 yılında tarımda yüzde 3.6, sanayide yüzde 3.9, hizmetlerde yüzde 4.2 büyüme tahmin ediliyor. Bu yıl tarımda yüzde 4.9, sanayide yüzde 3.9, hizmetlerde yüzde 4 büyüme bekleniyor. GSYH deflatörü ise 2008’de yüzde 12; 2009’da yüzde 7.5 olarak öngörüldü. TÜFE’nin bu yıl sonunda yüzde 10, 2009’da yüzde 7.5 olacağı hesaplandı.

Rapora göre, GSYH büyüklüğü cari fiyatlarla 2008’de 994.3 milyar YTL (801.867 milyar dolar) , 2009’da 1,111.438 milyar YTL (788.365) milyar dolar tahmin ediliyor. Bu rakamlara göre, GSYH dolar bazında yaklaşık 1.68 oranında düşüş gösteriyor. Kişi başına GSYH ise 2008 yılı için 11,228 dolar, 2009 için 10,913 dolar olarak hesaplandı.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !